Advertise

The Best Steak Marinade- Beef Steak With Video


Advertise
The Best Steak Marinade- Beef Steak
The Best Steak Marinade by www.oldhousetonewhome.net, steak, steak marinade 2018-7-12
This recipe for the easiest and best steak marinade will make your summer time steaks taste amazing!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 0 minutes
Total time: 5 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 cûp òlïvë òïl
1/2 cûp bàlsàmïc vïnëgàr
1/4 cûp Wòrcëstërshïrë sàûcë
2 tbsp stëàk sàûcë A-1 Hëïnz 57 òr whàtëvër yòû lïkë!
1 tbsp sòy sàûcë
3 mïncëd gàrlïc clòvës
1 tsp sàlt
1/2 tsp pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Whïsk àll ïngrëdïënts tògëthër ïn à smàll bòwl ûntïl wëll còmbïnëd. Pòûr òvër yòûr stëàks ïn à bàggïë ànd rëfrïgëràtë ànywhërë fròm 2-24 hòûrs. Shàkë thë bàggïë ëvëry fëw hòûrs tò rëdïstrïbûtë màrïnàdë.

2. Còòk stëàks às dësïrëd.
Read More this full recipes at The Best Steak Marinade

869 Comment

Rated 4/118 based on 118 Customer Reviews

Powered by Blogger.